Werkwijze

Werkwijze

We proberen onze cliënten altijd vanuit rust en humor te benaderen en ze in hun waarde te laten. We stimuleren ze om te oefenen met nieuw gedrag en nieuwe (werknemers-)vaardigheden.

Structuur zit bij ons niet zozeer in de werkzaamheden; die kunnen van dag tot dag sterk verschillen, als wel in de in de eenduidige, duidelijke, rustige wijze waarop er met hen wordt omgegaan en in een duidelijke dagindeling.

Binnen een project kunnen jongeren verschillende taken hebben; hierbij wordt gekeken naar vaardigheden, mogelijkheden en de fase waarin de jongere zit.

Voor iedere cliënt wordt een begeleidingsplan geschreven, naast een situatieschets en een algemene beschrijving worden hierin een aantal individuele hoofddoelen en de daaruit voortkomende werkdoelen beschreven. Deze doelen kunnen te maken hebben met praktische vaardigheden, sociaal emotionele vaardigheden, arbeidsmatige vaardigheden en met de individuele problematiek. Per cliënt wordt afgesproken, op welke wijze en op welke termijn dit begeleidingsplan geëvalueerd wordt. De mate waarin en de wijze waarop wij contact houden met de achterban van de cliënt wordt individueel afgesproken.

In sommige gevallen gaan we het gesprek aan met ouders/begeleiders met het doel op een lijn te komen in de benadering van en de omgang met de jongere.