Participeren

Participeren

In de participatiemaatschappij moet iedereen, waar mogelijk, aan het werk. Wajongers worden op grote schaal herkeurd en er zijn afspraken met het bedrijfsleven over het aan het werk helpen van tienduizenden personen. In het begin van dit proces worden de eerste obstakels al zichtbaar; de intredende wajongers zijn vaak slecht voorbereid, onder gekwalificeerd en missen (sociaal emotionele en praktische) vaardigheden om zich staande te houden in een bedrijfsmatige, op een zo efficiënt mogelijke productie gerichte werkomgeving.

DSCF8189

De Aanleg helpt jou bij het gericht voorbereiden op ‘echt’ werk.

Hierbij hanteren we een aantal stappen:

  1. Ontdekken wat je ligt! Je kunt bij ons kennis maken met een groot aantal werkzaamheden: lassen, slijpen, jacht schilderen, grof en fijn timmerwerk, werken met polyester, scheepsmotorentechniek, overige scheepstechniek, onderhoud van rijdend materieel, takelwerkzaamheden, omgaan met klanten, schoonmaakwerkzaamheden, terreinonderhoud, groen en bouw. Het mooie is dat je hierbij niet een theoretische verhandeling krijgt over wat een werksoort inhoudt, maar dat je het werk echt kunt ervaren!

  2. Ontdekken wat je kunt! Al doende leert men; je wordt niet op cursus gestuurd om daar een kwalificatie te halen (om vervolgens geconfronteerd te worden met faalangst en onzekerheid!), je krijgt wel alle ruimte om in een veilige, kleinschalige omgeving verschillende werkzaamheden uit te proberen en je daarin al doende te ontwikkelen.  Bijna ongemerkt zullen vaardigheden toenemen; door samen een portfolio te maken (foto’s, film, waarderingen van klanten of collega’s, verslagjes en evaluaties) maken we jouw ontwikkeling bewust en tastbaar. Vanuit bewust zijn van eigen mogelijkheden en beperkingen kunnen we samen nieuwe en haalbare doelen gaan stellen. Uiteindelijk kan dit worden omgezet in EVC’s (eerder verworven competenties) waarmee jij naar de werkgever toe gericht en aantoonbaar kunt aangeven wat je wel en niet kan.

  3. Ontdekken hoe je een goede werknemer en collega bent! Bij De Aanleg werken we als team samen; iedereen ontwikkelt in dit team een eigen rol en verantwoordelijkheid.  Overleggen, afstemmen, werken in opdracht, oog hebben voor elkaar, gepast lol hebben met elkaar, een prettige werksfeer maken en in stand houden; ook dit zijn competenties waarin jij je op werkboerderij de Aanleg ontwikkelt. Ook deze ontwikkelingen zullen we samen vastleggen in een persoonlijk portfolio. Wij gebruiken hiervoor een scorelijst waarin deze vaardigheden worden beschreven in zichtbaar (en dus bespreekbaar) gedrag. Dit is een ontwikkelingslijn van beginner tot expert. Niemand kan natuurlijk in alles een expert zijn, maar je ontdekt zo zeker waar jouw sterke/zwakke punten liggen en hoe je daar goed mee om kunt gaan.

  4. Ontdekken wat je wilt! Wij maken werk en alles wat daar bij hoort concreet; je hebt een beeld gekregen van wat je ligt, wat je wel/niet kan en hoe jij een goede werknemer en collega moet zijn. De volgende stap is samen ontdekken wat je wilt met al deze nieuwe competenties.

DSCF8196