Zienswijze

Zienswijze

Jongeren met meervoudige problematiek worden vaak geconfronteerd met het feit dat ze moeten participeren in, voor hen, ingewikkelde situaties; in groepen leeftijdsgenoten, op straat, op school, of op sociale media. In dergelijke situaties worden ze veelal overvraagd, ze proberen mee te doen, lopen op hun tenen en vertonen problematisch gedrag. Een jongere die op zijn tenen loopt kan zich niet ontwikkelen; alle energie gaat naar het overleven in de situatie.

Binnen de Aanleg creëren wij rust, duidelijkheid en veiligheid waardoor de energie niet meer in overleven gaat zitten, maar in ervarend leren.

Het werken met kleine groepen gekoppeld aan een duidelijke en rustige benadering is een keuze die voortvloeit uit de behoeften van de doelgroep waarmee wij werken; dit is een van de peilers waarop onze werkwijze rust. De regels zijn duidelijk, worden met humor gehandhaafd maar staan niet ter discussie.

Het doen van “echt” werk, gekoppeld aan de plek met een huiselijke setting, doet iets met de jongens; ze verbinden zich aan de plek, zijn er trots op en laten hun werkplek graag aan anderen zien.