Margriet van Dijk – Brandsma

Margriet van Dijk – Brandsma

Curriculum Vitae                                                        

      foto margriet

Geboortedatum: 05-03-1959

Opleiding

Periode

Diploma

HAVO 1971 – 1976 Ja
HBO-J (jeugdwelzijn) 1976 – 1980 Ja
HVO leerkracht 1997 – 1999 Ja
     

Cursus

Periode

 
Competentiegericht coachen 2000 – 2002 Interne cursus, Friesland College
Haptonomie (basis)Intervisiebegeleider 2007 – 2009 Synergos, AmersfoortCertificaat behaald

Doelgroepen waarmee ik werk/gewerkt heb:

 • Kinderen al dan niet met ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek;
  (observatie “Mikado”, HVO leerkracht, HelpingHands, gastouder, eigen kinderen en kleinkinderen)
 • Multi-problem gezinnen;
  (crisisopvang “Blijenhof”, Zorgmaatwerk, HelpingHands)
 • Jongeren/volwassenen met lichamelijke beperking;
  (Lyndensteyn, Noorderbrug)
 • Jongeren met ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek; voortijdige schoolverlaters, “randgroepjongeren”,
  allochtonen; psychiatrische, psychosociale en/of maatschappelijke problematiek;
  (Friesland College, Crisisopvang, Zorgbelang, Zorgmaatwerk)
 • Volwassenen met psyciatrische, psychosociale en/of maatschappelijke problematiek;
  (Allians reïntegratie&scholing, Crisisopvang, Zorgmaatwerk, HelpingHands)
 • Ouders, scholen, instanties, multidisciplinaire teams, stagebedrijven;
  (samenwerkingspartners, als onderdeel van mijn werk).
De rode draad in mijn werkzaamheden: (jonge) mensen mogelijkheden, ontwikkeling en perspectief bieden. Speciale interesse: emotionele intelligentie (EQ).

Zet jouw kwaliteiten op het spel!

Vanuit mijn ervaring met competentiegericht coachen heb ik de workshop / training:

“zet jouw kwaliteiten op het spel” ontwikkeld en gebruikt in mijn werk als reïntegratiebegeleider.

Op uitnodiging heb ik deze workshop ook een aantal keren bij “Tebodin” aan projectleiders gegeven.

Werkervaring

Periode

Bedrijf

Begeleider

Pedagogisch beleidsmedewerker

2014 – heden

2010 – 2012

Zorgboerdrij De Aanleg

Het NGB (gastouderbureau)

Ambulant begeleider 2009 – 2010 HelpingHands, Joure
Ambulant casemanager 2007 – 2009 Zorgmaatwerk, Winsum
Projectleider cliëntenparticipatie Jeugdzorg 2006 – 2007 Zorgbelang, Leeuwarden
Intaker / indicatiesteller / individueel begeleider 2004 – 2006 Crisisopvang, Burgum
Reïntegratiebegeleider 2002 – 2004 Allians reïntegratie&scholing, Zwolle
Docent / coach / stagebegeleider 2000 – 2002 Friesland College, Leeuwarden
Leerkracht HVO basisonderwijs 1998 – 2000 H. Vormingsonderwijs, Leeuwarden
Begeleider (jonge) mensen met een fysieke beperking (inval op afroep) 1985 – 1990 Noorderbrug, Leeuwarden
Observator, kinderen met ontwikkelings-
en gedragsproblematiek
Groepsleider jonge mensen met een fysieke beperking  (jaarstage)
1980 – 19851978 – 1979 Observatiecentrum “Mikado”, DrachtenLyndensteyn, Beetsterzwaag

Na de geboorte van onze dochter (1985) ben ik ‘thuisblijfmoeder’ geworden voor haar en onze zoons die in 1988 en 1989 zijn geboren. Ik ben actief geweest in de OR, MR en GMR van de basisschool, was gastouder en heb veel sport- en spelactiviteiten voor de jeugd georganiseerd. Hierna ben ik als herintreedster weer actief geworden op de arbeidsmarkt, veelal op projectbasis met een max. van twee jaar. Dit heeft mij een mooie, leerzame en brede werkervaring opgeleverd.

DSCF8555