Doelgroep

Doelgroep

Vanuit onze werkervaring bleek dat er tekort was aan plekken waarin jongeren stoer en “echt” werk konden doen in een kleinschalige, huiselijke setting met professionele begeleiding op gedragsproblemen. Wij richten ons niet op een specifieke doelgroep, of op een specifiek niveau, maar de ervaring leert dat onze huidige doelgroep (jongeren met meervoudige problematiek) het prima doet bij ons. Dit is ook de doelgroep die vaak vindt dat dagbesteding niet te “dagbestedingsachtig” moet zijn en behoefte heeft aan kleinschaligheid.

Voor wie

  • (Jonge) mensen met een (lichte) verstandelijke beperking
  • (Jonge) mensen met hechtingsproblematiek, PDD NOS, ASS, AD(H)D
  • (Jonge) mensen met psychiatrische / psycho-sociale problematiek
  • Mensen, oud en jong, voor wie wij wat kunnen betekenen

Vanuit onze opleiding en werkervaring zijn we in staat om flexibel in te spelen op de hulpvragen van verschillende doelgroepen. Bij aanvragen voor plaatsing bij ons maken we altijd de afweging, gezien onze kleinschaligheid en werkwijze, of de betreffende persoon binnen de dan aanwezige groep past en of we op dat moment kunnen bieden wat voor de betreffende persoon nodig is.

De financiering van onze dagbesteding vindt plaats vanuit de WLZ (PGB), WMO (PGB), en onderaannemerschap. (We zijn, in specifiek gevallen, ook wel eens tijdelijk door een school gefinancierd).