Bart van Dijk

Bart van Dijk

DSCF8515

Curriculum Vitae

Geboorte datum: 09-04-1957

Opleiding:

HAVO     (diploma 1976)

HBO i.w. (diploma 1990)

 

Cursussen:

     Diverse cursussen over de doelgroep: P.D.D. nos, A.D.H.D., Autisme, hechtingsproblematiek, niet aangeboren hersenletsel enz.

*       2003: Competentie management: managen gericht op het verhogen van de persoonlijke effectiviteit aansluitend bij competenties van individu en team.

*        2003: Coach Sociaal Competentie Model: het implementeren in teams en het coachen van het werken met het Sociaal Competentie Model.

*        2002: werken met budgetten en begrotingen.

*        2001: Gezinsondersteuning, het werken in, en het overdragen van kennis naar, gezinnen.

*        2001: Community support/ relatiediagram, methode die het netwerk van cliënten in kaart brengt met als doel het te beïnvloeden en een steungroep te formeren.

*        2000: Bedrijfshulpverlening (+ herhalingscursussen)

*        2000: Interactie Wijzer, methode die interactie (problemen) in kaart brengt en daarin concrete begeleidingsdoelen oplevert.

*       1999: T.A. Transactionele Analyse, methode die rollen in interacties in kaart brengt.

*       1998: P.F.P.: Personal Future Planning, methode om met cliënten hun toekomst in beeld te krijgen en van daar uit, samen, begeleidingsdoelen vast te stellen

Werkervaring, een korte samenvatting:

2014 tot heden zorgboerderij De Aanleg

* Projectleider, 2006 – 2014

Werkgever: NOVO

Taken: leiding geven aan 5 LVB behandelgroepen, De Werkplaats, een samenwerking met praktijkschool waar een combinatie tussen behandeling en onderwijs wordt geboden aan jongeren die wegens gedragsproblemen buiten het onderwijs dreigen te vallen.

Naast regelmatige trainingen aan eigen teams, geef ik gastlessen, lezingen en trainingen aan externe teams, vaak over het effectief omgaan met gedragsproblemen.

* Manager primair proces, 1999 – 2006

Werkgever:Tjallinga Hiem (orthopedagogisch behandelcentrum voor  jongeren met ontwikkelings en gedragsproblemen)

Taken: leiding geven aan vijf residentiele behandelgroepen.

Opzetten van nieuwe teams en nieuwe producten als:

·         begeleid zelfstandig wonen

·         gezinsbehandeling

·         intensieve behandelgroep

·         woon-train- groep

·         gezinsgroep

·         nauw betrokken bij het specialiseren in de doelgroep hechtingsproblematiek

 * Groepsleider / waarnemend hoofd, 1992 – 1999

Werkgever: Stichting Noorderbrug. (Trainingshuis “De Kaap” voor lichamelijk en meervoudig beperkte jongeren in de leeftijd van 12- 25 jaar).

Specialisatie: handelingsplannen opzetten en uitvoeren voor jongeren met “niet aangeboren hersenletsel” en de daaruit voortvloeiende specifieke gedragsproblemen. Het geven van gastlessen aan diverse beroepsopleidingen.

* Groepsleider, 1987 – 1992

Werkgever: Gezinsvervangend tehuis “Bornia State”, voorziening voor lichamelijk en meervoudig beperkte jongeren van 17 – 25 jaar.

* Groepsleider, 1984 – 1987

Werkgever: Woonvorm “De Kazerne”, voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar.

* Groepsleider, 1981 – 1984

Werkgever: Woonvorm Drachten, woonvorm voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar.

DSCF8083